ब्लग

हाम्रो प्रजातन्त्र….

डा. गोविन्दशरण उपाध्याय । प्रजातन्त्रसँग मेरो कुनै विरोध छैन । प्रजातन्त्रसँग मेरो कुनै गुनासो छैन । गुनासो त छ उनीहरूसंग जसले प्रजातन्त्रलाई आफ्नो पेवा ठान्छन् । प्रजातन्त्रलाई आफ्नो सम्पति ठानेर आफ्नो “मोडेल“मा ढालेर आफ्नो स्वार्थको लागि प्रयोग गर्छन् । उनीहरूका