ब्लग

भारतमा मोदीजीले एमसीसीबारे सोध्लान्, के जवाफ दिने प्रधानमन्त्रीले ?

केशवप्रसाद भट्टराई । १. सं ग॑च्छध्वं॒ सं व॑दध्वं॒ सं वो॒ मनां॑सि जानताम् । दे॒वा भा॒गं यथा॒ पूर्वे॑ संजाना॒ना उ॒पास॑ते ॥ ऋगवेद,१०.१९१.२–४ देवता र अगाडिका श्रेष्ठ विद्वानहरूको अभ्यास,विचार र मार्गदर्शन अनुरूप सवै मानिस आपसमा मिलेर, परस्पर संवाद गरेर, एक अर्काको सुख