ब्लग

त्याग गर्ने प्रवृत्तिमाथि ग्रहण लागेको समयमा देखियो हरिश्चचन्द्र भाव

राजेन्द्र गुरुङ । त्याग गर्ने प्रवृत्तिमाथि ग्रहण लागेको समयमा हरिश्चचन्द्र भाव देखियो । “मै खाऊ मै लाऊ“ भन्ने मान्यतामा रमाउने संस्कार स्थापित भएको बेला, कुनै पनि मूल्यमा पद छोड्नु हुँदैन भन्ने मानसिकता हावी भएको बेला सहमपत हुन्छ भने नयाँ पुस्तालाई