ब्लग

विवाद पर्दा धर्म सम्झौं

डा. गोविन्दशरण उपाध्याय । विवादे धर्ममनुस्मरेत् (चासू–४७०) वादविवाद वा झगडाका वखतमा धर्म सम्झनु । झगडा धेरै प्रकारका हुन्छन् । कलिलाई विवादहरूको युग भनिन्छ भागवतका अनुसार कलियुगी मान्छेहरू ससानो कुराका लागि ठूलो विवाद गर्छन् । कलियुगी मान्छेको चित्त माखोको पित्त भन्दा