ब्लग

अचम्मको सपना : प्रधानमन्त्री हुन लोकसेवा आयोगमा अन्तर्वार्ता दिंदै !

शारदाप्रसाद त्रिताल । प्रधानमन्त्री हुनको लागि लोक सेवा आयोगमा अन्तर्वार्ता दिन पुगेको रहेंछु । अन्तर्वार्ता शाखामा सम्पर्क गर्नु भन्ने सूचना अनुसार सरासर शाखामा गएँ । अगाडिको कुर्सीमा उपसचिव र छेउका सोफामा अन्य ४ जना (उहाँहरु म जस्तै अन्तर्वार्ता दिने उम्मेद्वार)