वातावरण

नदी प्रदुषण गराउन प्लाष्टिकको ७० प्रतिशत भूमिका

बालेन साह । प्लाष्टिक निषेध कार्यक्रम महानगरका लागिभन्दा पनि महानगरबासी, वातावरण, जीव जनावरको वचावटका लागि हो । प्लाष्टिकले हामीलाई कति हानी गरिरहेको छ भन्ने कुरा आममानसमा महसुस हुन सकेको छैन । तर अध्ययनअनुसार नवजात शिशुको सालनालमा माइक्रो प्लाष्टिक (प्लाष्टिकको कण