विचार

व्यक्तित्व र व्यक्तित्व विकार

डा. गोविन्दशरण उपाध्याय । व्यक्तित्व चिन्तन, भावनात्मक प्रतिक्रिया, सम्वन्धको निर्वाह, सन्तुलित क्रियाकलाप र आचरणको संयुक्त स्वरूप नै व्यक्तित्व हो । जुन मान्छे जस्तो व्यवहार, चिन्तन, सम्बन्ध तथा आचरणले चिनिन्छ, त्यही नै उसको व्यक्तित्व हुन्छ । मान्छेमा भावना, कर्मको समझ, उचित–अनुचितको