विज्ञान

बायोमेडिकल ईन्जिनियरिङ्ग के हाे ? नेपालमा यसकाे अवस्था र आवश्यकता ।

ईन्जिनियरिङ्गका विभिन्न प्रविधिहरु प्रयोग गरेर मेडिकल समस्याहरु पहिचान तथा समाधान गर्ने विषय नै बायोमेडिकल ईन्जिनियरिङ्ग हो । अर्थात, स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा ईन्जिनियरिङ्गका सिद्धान्तहरु प्रयोगमा ल्याउने काम यसमा हुन्छ । यो विषय अन्तर्गत रोग पहिचानका लागि डाक्टरको सल्लाह बजोजिम ईसिजी, अल्ट्रासाउण्ड,