विज्ञान

योगका प्रकार र महत्व

देवराज पुरुष। योगको उत्पत्ति शिवतत्वबाट भएको हो भन्ने मान्यता छ। शिव प्रकृति र पुरुषको संयुक्त स्वरूप हो। ऋषि पाणिनीले व्याकरणका जुन चौध सूत्रको निर्माण गरे त्यसको प्रथम झलक उनलाई शिवको नृत्यबाट प्राप्त हुन गएको हो र त्यसैका आधारमा नै उनले