स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलन LIVEPRESS BRIEFING || MINISTRY OF HEALTH AND POPULATION || PANDEMIC OF COVID-19 || 2077/05/29 ||

PRESS BRIEFING || MINISTRY OF HEALTH AND POPULATION || PANDEMIC OF COVID-19 || 2077/05/29 ||

Posted by Nepal Television on Monday, 14 September 2020

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलन LIVE

PRESS BRIEFING || MINISTRY OF HEALTH AND POPULATION || PANDEMIC OF COVID-19 ||

स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलन LIVE

PRESS BRIEFING || MINISTRY OF HEALTH AND POPULATION || PANDEMIC OF COVID-19 ||

स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलन LIVE

Press Briefing on COVID-19 Ministry of Health and Population-Nepal 2077.06.12 #COVID-19 Press Briefing

स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलन LIVE

PRESS BRIEFING || MINISTRY OF HEALTH AND POPULATION || PANDEMIC OF COVID-19 ||